Mohlo by Vás zaujímať

Žilinský samosprávny kraj zahŕňa 5 regiónov (Horné Považie, Kysuce, Liptov, Orava a Turiec) a 11 okresov (Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín a Žilina). V kraji je 296 obcí a 19 miest.

Celkov bolo hodnotených  308 webov miest a obcí, 7 samospráv nemalo vôbec webovú stránku alebo ju malo neplatnú (neoficiálnu).

Proces zberu dát a hodnotenia samospráv prebiehal od júla 2018 do augusta 2019.

Najtransparentnejšia a najotvorenejšia bola vyhodnotená webová stránka  mesta Liptovský Hrádok. Jej celkový je rating 92,76 b. Za Liptovským Hrádkom nasledujú mestá Trstená a Žilina. Ďalej je to obec Valča, ktorej web stránka bola v roku 2018 vyhodnotená v súťaži Zlatý erb ako najlepšia stránka obce. Môžeme konštatovať, že obec Valča je fenomén nielen medzi obcami ale vôbec medzi všetkými samosprávami ŽSK. Obec s počtom obyvateľov 1 700 valcovala kolegov,  čo sa týka uverejňovania informácií v kontexte transparentnosti a otvorenosti. V prvej dvadsiatke skončilo aj mesto Krásno nad Kysucou, ktoré bolo v tej istej súťaži vyhodnotené, že spravuje najlepšiu bezbariérovú stránku.

V oblasti kvality webu:

 1. len 31% samospráv komunikuje pravidelne cez sociálne siete (Facebook),
 2. zo všetkých testovaných webových sídiel mali len 2% problém s bezpečnosťou (väčšinou išlo o nabúranie webového sídla za účelom propagácie produktov, prípadného zlepšenia SEO pozície cez odkazy v zdrojovom kóde webového sídla), stránky ostatných samosprávy boli bez vírusov,
 3. len 27% má stránku v kvalitnej jazykovej mutácií,
 4. len 21% samospráv je úplne bezbariérových.

V oblasti povinných údajov:

 1. až 72% samospráv nemalo na stránke informáciu týkajúcu sa spôsobu a postupu sprístupňovania informácií na žiadosť,
 2. až 97% samospráv nemalo na svojej stránke termín zasadnutí komisií zastupiteľstva,
 3. 99% samospráv uverejňuje zmluvy, približne toľko aj faktúry, pri objednávkach je to o čosi menej – 82%,
 4. návrh plánu kontrolnej činnosti uverejňuje 66% miest a obcí.

V oblasti nepovinných údajov:

 1. až 72 % samospráv malo informáciu o poslancoch zastupiteľstva neúplnú (chýbal napríklad kontakt),
 2. 22% samospráv nemalo na svojich stránkach informáciu o hlavnom kontrolórovi,
 3. 99% samospráv nezverejňuje zápisnice z výberových konaní,
 4. plán verejného obstarávania malo na svojej stránke len 2% miest a obcí,
 5. súhrnné správy o zákazkách uverejňuje 29% samospráv,
 6. 99% samospráv nezverejňuje na stránke majetkové priznanie starostu,
 7. normatívne dokumenty (rokovací, organizačný poriadok) má na svojich stránkach asi polovica z monitorovaných samospráv, podobne na tom boli strategické dokumenty (PHSR, Územný plán),
 8. 6% samospráv pravidelne realizuje verejné zhromaždenia s občanmi za účelom rokovania dôležitých udalostí,
 9. 7% samospráv vyhotovuje zo zasadnutia zastupiteľstva audio alebo video záznam,
 10. 17% samospráv komunikuje so svojimi občanmi na svojich stránkach prostredníctvom ankiet.

Je možné, že sme niektoré údaje nedopatrením prehliadli, za chyby sa ospravedlňujeme. Pri počte 308 samospráv sa nám to mohlo stať.

Ďakujeme za každé jedno upozornenie alebo nezrovnalosť, ak sa vyskytli. Podnety budeme korigovať.

Metodiku pre získavanie a spracovanie údajov a dát o otvorenosti samosprávy voči občanom nájdete tu 

Metodiku pre hodnotenie samosprávy voči občanom nájdete tu