Kvalita webového sídla

Kvalita webového sídla – tak sme nazvali prvý komplex skúmaných údajov. Ide o analýzu rôznych nástrojov funkčnosti, zabezpečenia, informačnej architektúry webu, ale aj o komunikáciu webu so svojím užívateľom. ID meraných údajov je W – ako web. (skúmali sme oblasti ako HTTPS vírusy, responzivita stránky, použiteľnosť webu, komunikácia cez FB, Newsletter…).

Metodológia pozostáva:

  1. zo zozbieraných údajov, ktoré budú podliehať kontrole,
  2. z použitia špecifických nástrojov kontroly a testovania (v testovaní kvality webového sídla sa najčastejšie používali automatické IKT programy.
ID Názov údaju
W1 HTTP
W2 Vírusy
W3 Responzivita webovej stránky
W4 Použiteľnosť webu – PC
W4 Použiteľnosť webu – Mobil
W5 Označenie pozície zobrazenej stránky v hierarchii webu
W6 Komunikácia (sociálne siete – Facebook)
W7 Komunikácia (sociálne siete –  newsletter)
W8 Komunikácia (RSS)
W9 Jazyková mutácia
W10 Bezbariérová prístupnosť